بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
}
منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه

منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه

منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه متنوع است. البته همانطور که ذکر شد ، کنترل و در اختیار گرفتن این منابع آلودگی به دلیل ماهیت گلخانه در مقایسه با موارد مشابه به مراتب آسانتر است . خاک منبع اصلی آلودگی بسیاری از بیماریهای قارچی خاکزاد و نماتودهای انگل گیاهی محسوب می شود. بقایای گیاهی و بقایای درون خاک در بسیاری موارد به عنوان منبع آلودگی بیماریها و پناهگاه آفات برای سال بعد عمل می کنند. بذر و نیز اندامهای تکثیری مانند سوخ ها، ریزوم ها، کورم ها، و نشاءها به عنوان منبع آلودگی بخصوص در مورد بیماریهای قارچی بذر زاد و ویروسها و برخی باکتری ها عمل می کنند .

آب آبیاری نقش مهمی در پراکنش بیماریهای خاک زاد در محیط گلخانه دارد. جریان های هوا و وزش باد باعث انتقال اسپورها و حشراتی از قبیل تریپسها و سفید بالکها به داخل گلخانه ها می شود. حشراتی از قبیل شته ها، زنجره ها، و تریپس ها، علاوه بر ایجاد خسارت مستقیم، به عنوان ناقل بیماری های ویروسی مطرح بوده و در این موارد منبع آلودگی محسوب می شوند . علفهای هرز به عنوان میزبان حدواسط تعدادی از آفات و بیماریها عمل کرده و در زمان عدم حضور گیاه میزبان ، جمعیت آنها را حفظ می نمایند.

منبع :تشخیص و مدیریت آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای

تاریخ انتشار : 1398/10/21 12:00:00 ق.ظ
مقالات مرتبط
 

کشت آلوورا در گلخانه...

زمانی که به دنبال رسیدن به سود بیشتری در گلخانه هستید؛ باید نوع گیاهانی که در آن میکارید را توسعه دهید. کشت گیاهان دارویی و تزئینی بسیار رواج دارد، به همین دلیل نیز شناخت نکاتی که مرتبط با این موضوع است بسیار مهم میباشد. در حقیقت بازار رقابت گلخانهها...

 

5 راهکار کسب درآمد با کشت گلخانه‌ای...

کشت گلخانهای به دلیل درآمدزایی بالایی که دارد در دهههای اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته است و افراد زیادی تصمیم گرفتهاند تا به این حرفه روی بیاورند. در این بین پیش از هر اقدامی افراد تمایل دارند تا میزان درآمد آن را بطور تقریبی تخمین زده و با راههای ک...

 

انواع سیستم‌های آبیاری گلخانه‌ای و نکات آ...

امروزه گلخانهها، نقش مهمی در تولیدات گیاهی و میوهای هر کشوری را ایفا میکنند. از طرف دیگر، تعداد زیادی از افراد وجود دارند که اقدام به تأسیس گلخانهی شخصی و یا حتی آپارتمانی مخصوص به خود کردهاند که این نکته نشانگر میزان رواج گلخانهها است. در هر حالت، ت...

 

اتوماسیون گلخانه چیست؟...

تأسیس و مدیریت گلخانه همواره با چالشهای مختلفی درگیر بودهاست. از آن جایی که سوددهی گلخانه براساس میزان سرمایهگذاری و دانش فنی شما افزایش مییابد، توجه به اصول این کار بسیار حیاتی است. تعداد زیادی از صاحبان گلخانه به دنبال استفاده از ترفندهای جدید برای...