بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
 

10 گیاه دارویی مناسب اقلیم ایران...

رشد و کاشت انواع مختلف محصولات در کشور ایران باعث میشود تا بتوانیم به خودکفایی بیشتری دستیابیم. در حقیقت صنعت کشاورزی و گلخانهداری در کشور ما در حال توسعه است، به همین دلیل نیز دستیابی بر هر نوع خودکفایی باعث میشود تا رسیدن به اهداف اساسی کشور نیز سر...

 

کشت آلوورا در گلخانه...

زمانی که به دنبال رسیدن به سود بیشتری در گلخانه هستید؛ باید نوع گیاهانی که در آن میکارید را توسعه دهید. کشت گیاهان دارویی و تزئینی بسیار رواج دارد، به همین دلیل نیز شناخت نکاتی که مرتبط با این موضوع است بسیار مهم میباشد. در حقیقت بازار رقابت گلخانهها...

 

گیاهان دارویی مناسب اقلیم فارس...

کاشت گلخانهای به یک امر فراگیر در میان افراد تبدیل شدهاست به نحوی که امروزه بخش عمدهای از سود محصولات گیاهی ناشی از کاشت گلخانهای است. در حقیقت مزایا و آسان بودن تأسیس گلخانه به نحوی است که امروزه برای تأسیس هر گلخانهای، علاوه بر داشتن بودجهی کافی، ت...

 

پر سودترین سبزیجات در گلخانه...

همانطور که در مقالات قبلی اشاره شد، گلخانه، یکی از معتبرترین محلهایی است که امروزه میتوان در آن، سرمایهگذاریهای مطمئنی را انجام داد. در حقیقت برای آن که بتوانید بیشترین سود را از گلخانه کسب نمایید، نیاز است تا خود را با اصولی آشنا کنید که اساس این نو...

 

گلخانه‌ی هیدروپونیک...

روشهای متعددی برای توسعهی فعالیت گلخانه وجود دارد. نحوهی توسعه و میزان اثرگذاری آن بر مشتری، به طور مستقیم بر درآمد گلخانه تأثیرگذار است. از آن جایی که بازار رقابتی شدیدی در عرصهی گلخانه وجود دارد، آشنایی و استفاده از شیوههای مختلف برای بهبود حیطهی ف...

 

مه پاش گلخانه چه کاربردی دارد؟...

کنترل شرایط مؤثر بر رشد گیاهان در گلخانه از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت به هر میزانی که بتوانید کنترل شرایط را به صورت مناسب انجام دهید، به همان میزان نیز به کیفیت بالایی در محصولات خواهید رسید. امروزه با پیشرفت دستگاهها و تجهیزات گلخانهای، ر...

 

اتوماسیون گلخانه چیست؟...

تأسیس و مدیریت گلخانه همواره با چالشهای مختلفی درگیر بودهاست. از آن جایی که سوددهی گلخانه براساس میزان سرمایهگذاری و دانش فنی شما افزایش مییابد، توجه به اصول این کار بسیار حیاتی است. تعداد زیادی از صاحبان گلخانه به دنبال استفاده از ترفندهای جدید برای...

 

همه چیز درباره‌ی گلخانه‌ی تولید نشاء...

یکی از مهمترین بخشهای مدیریت گلخانه زمانی است که تصمیم دارید اقدام به توسعهی آن نمایید. در حقیقت برای رسیدن به این سطح از پیشرفت نیاز است تا دانش تخصصی خود را در حیطههای مختلف مرتبط با گلخانه را افزایش دهید. رقابت در این بازار بسیار تنگاتنگ است و فرد...

 

دوپوش کردن گلخانه چیست؟...

امروزه تمامی نهادها و سازمانهای بینالمللی در پی یافتن روشهایی برای کاهش مصرف انرژی توسط مشاغل گوناگون هستند. در حقیقت تعداد زیادی از محققان در ارتباط با این مشکل در حال تحقیقات گستردهای هستند و به همین دلیل نیز رسیدن به این هدف تبدیل به یک اولویت جها...

 

صفر تا صد راه‌اندازی گلخانه...

راهاندازی هر کسبوکاری نیازمند تسلط بر اصول آن است. در حقیقت برای آن که بتوانید در هر کاری به موفقیت برسید نیاز است تا در ابتدا بر تمامی جنبههای مرتبط با آن مسلط شوید. یکی از نکاتی که برخی از افراد به آن توجه اندکی میکنند آن است که گاهی اوقات، بزرگتری...

 

انواع سیستم‌های آبیاری گلخانه‌ای و نکات آ...

امروزه گلخانهها، نقش مهمی در تولیدات گیاهی و میوهای هر کشوری را ایفا میکنند. از طرف دیگر، تعداد زیادی از افراد وجود دارند که اقدام به تأسیس گلخانهی شخصی و یا حتی آپارتمانی مخصوص به خود کردهاند که این نکته نشانگر میزان رواج گلخانهها است. در هر حالت، ت...

 

کدام محصولات در کشت گلخانه‌ای پرسود هستند...

گلخانه، یکی از معتبرترین محلهایی است که امروزه میتوان در آن، سرمایهگذاریهای مطمئنی را انجام داد. در حقیقت برای آن که بتوانید بیشترین سود را از گلخانه کسب نمایید، نیاز است تا خود با اصولی آشنا کنید که اساس این نوع کسب و کار است. اما با این اوصاف، مشاه...