بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
 

مراحل ساخت گلخانه خانگی...

ساخت گلخانه خانگی مشروط به رعایت نکاتی می باشد که اگر نادیده گرفته شود ممکن است سرمایه شما برای ساخت ضایع شود. با ما همراه باشید تا مراحل احداث گلخانه خانگی و همچنین نکات مهم در این زمینه را بیان کنیم. مراحل ساخت گلخانه خانگی: پرورش ...

 

کود دهی و تغذیه گیاهان در گلخانه...

کود دهی و تغذیه گیاه در گلخانه چگونگی روش استفاده از کود در گلخانه با روشهای بکارگیری آن در زراعتهای آزاد متفاوت است. در شرایطمناطق نیمه گرمسیری ، گیاهان حداکثر رشد را در تمام سال دارند. در گلخانه نیز این وضع صادق است ولی حجم محدود گسترش ریشه در گ...

 

منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه...

منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه منابع آلودگی به آفات و بیماریها در گلخانه متنوع است. البته همانطور که ذکر شد ، کنترل و در اختیار گرفتن این منابع آلودگی به دلیل ماهیت گلخانه در مقایسه با موارد مشابه به مراتب آسانتر است . خاک منبع اصلی آلو...