بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

600,000 تومان
 
کود مایع مرغی چیکوتی
196,000 تومان
 
کود فروتست (تری ست) نیم کیلویی
369,000 تومان
 
کود فروتست (تری ست) 1کیلویی
800,000 تومان
 
سولفات پتاسیم هیدروپونیکا
800,000 تومان
 
نیترات کلسیم هیدروپونیکا
200,000 تومان
 
دکتولیف کمباین
198,000 تومان
 
دکتو لیف دیپ
190,000 تومان
 
دکتولیف بومن
90,000 تومان
 
کود مخصوص ذرت پاورفول کورن
175,000 تومان
 
کلسیم مایع ۳۴درصد دکتو لیف
1,950,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (نیم لیتری)
218,000 تومان
198,000 تومان
کود ریشه زا بیورادیکانت نیم لیتری
300,000 تومان
 
کالمکس گلد امکس
20,000 تومان
 
هورمون اکسین 4%