بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

90,000 تومان
 
کود مخصوص ذرت پاورفول کورن
175,000 تومان
 
کلسیم مایع ۳۴درصد دکتو لیف
218,000 تومان
 
کود ریشه زا بیورادیکانت نیم لیتری
300,000 تومان
 
کالمکس گلد امکس
20,000 تومان
 
هورمون اکسین 4%
360,000 تومان
 
وکسال کلسی بر
360,000 تومان
 
وکسال سه عنصری
325,000 تومان
 
آمینو اسید سویل بوستر
270,000 تومان
 
هورمون جیبرلیک اسید سیفو ایتالیا
فسفیمکس پلاس 40-20 !فروش ویژه
315,000 تومان
 
فسفیمکس پلاس 40-20
265,000 تومان
 
کود دفندر آهن محلولپاشی