کود

بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
100,000 تومان
 
اسد بوریک فله ای(1کیلویی)
ریشه زا روت لجند نیم کیلویی !فروش ویژه
350,000 تومان
 
ریشه زا روت لجند نیم کیلویی
150,000 تومان
 
سولفات منیزیم 24% دیاموند
1,600,000 تومان
1,100,000 تومان
کود مخصوص خیار نوتریفلکس C
70,000 تومان
 
سورفکتانت غیر یونی هیگرووت
150,000 تومان
 
کود اختصاصی چغندر ویتال پاور
230,000 تومان
 
نوتری تک آمینوکلات روی 710
212,000 تومان
 
نوتری تک آمینو کلات میکرومیکس 222
222,000 تومان
 
نوتری تک آمینو کلات آهن
159,000 تومان
 
نوتری تک آمینوکلات کلسیم1010
590,000 تومان
 
کلات روی دکتوزینک 15
450,000 تومان
 
کود آهن هیگرو فرفورس
220,000 تومان
 
کلسی بر مایع ( نیترو پی کلیک)
370,000 تومان
 
هیومیک اسید دکتوهیومات
220,000 تومان
 
جلبک دریایی هیگرو آلجین
محرک رشد ویگور هاروانا !فروش ویژه
240,000 تومان
 
محرک رشد ویگور هاروانا