بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
1,600,000 تومان
1,100,000 تومان
کود مخصوص خیار نوتریفلکس C
1,430,000 تومان
 
سولفات پتاسیم هیدروپونیکا
1,100,000 تومان
 
نیترات کلسیم هیدروپونیکا
2,200,000 تومان
 
کود اوره فسفات 0-44-17 هیدروپونیکا
980,000 تومان
 
کود 20-20-20 مولتی کراپ
980,000 تومان
 
کود پتاس بالا 30-5-15 مولتی کراپ
980,000 تومان
 
کود پتاس بالا 36-12-12 مولتی کراپ
1,925,000 تومان
 
نیترات پتاسیم +منیزیم کی مگ