بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1,100,000 تومان
 
کود مخصوص گوجه و فلفل نوتریفلکس T
460,000 تومان
 
کود 20-20-20 مولتی کراپ
460,000 تومان
 
کود پتاس بالا 30-5-15 مولتی کراپ
520,000 تومان
 
کود پتاس بالا 36-12-12 مولتی کراپ
730,000 تومان
 
کود هیدرو پتاس 30-5-15 فرمولایف
430,000 تومان
 
کود استارتر 10-52-10 فرمولایف
380,000 تومان
 
کود پتاس بالا 36-12-12 فرمولایف
380,000 تومان
 
کود کامل 20-20-20 فرمولایف
370,000 تومان
 
کود اوره فسفات 0-44-17
390,000 تومان
 
کود کامل 20-20-20 اسیدی اورسول