بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

750,000 تومان
 
کود مخصوص گوجه و فلفل نوتریفلکس T
350,000 تومان
 
کود 20-20-20 مولتی کراپ
350,000 تومان
 
کود پتاس بالا 30-5-15 مولتی کراپ
370,000 تومان
 
کود پتاس بالا 36-12-12 مولتی کراپ
630,000 تومان
 
کود هیدرو پتاس 30-5-15 فرمولایف
340,000 تومان
 
کود استارتر 10-52-10 فرمولایف
330,000 تومان
 
کود پتاس بالا 36-12-12 فرمولایف
320,000 تومان
 
کود کامل 20-20-20 فرمولایف
295,000 تومان
 
کود اوره فسفات 0-44-17
360,000 تومان
 
کود پتاس بالا اسیدی 30-12-12
340,000 تومان
 
کود کامل 20-20-20 اسیدی اورسول