بذر

بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
1,350,000 تومان
 
بذر خیار گلخانه ای پرگل اینجی
2,600,000 تومان
 
بذر خیار گلخانه ای لامبادا
1,450,000 تومان
 
بذر خیار گلخانه ای شهاب
1,600,000 تومان
 
بذر خیار گلخانه ای ناگین
8,000 تومان
 
بذر شاهی پاکان بذر
8,000 تومان
 
بذر کاهو پاکان بذر
8,000 تومان
 
بذر اسفناج پاکان بذر
8,000 تومان
 
بذر شلغم پاکان بذر
8,000 تومان
 
بذر خرفه پاکان بذر
8,000 تومان
 
بذر پیازچه پاکان بذر