بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

200,000 تومان
 
مولیبدات سدیم 250 گرمی
جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید
کود سولوپتاس تسندرلو بلژیک
جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید
نیترات پتاسیم +منیزیم کی مگ
230,000 تومان
 
کلسی بر گرانول فرمولایف
500,000 تومان
 
نیترات کلسیم فرمولایف
290,000 تومان
 
سولفات روی 43 درصد فرمولایف
260,000 تومان
 
سولفات منیزیم فرمولایف
230,000 تومان
 
کلسیمگ فرمولایف(کلسیم+منیزیم)
350,000 تومان
 
کود منوآمونیوم فسفات 0-61-12
550,000 تومان
 
کود منو پتاسیم فسفات 34-52-0