بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. جلبک دریایی باسفولیر اکتیو
1. جلبک دریایی باسفولیر اکتیو

جلبک دریایی باسفولیر اکتیو

موجود

395,000 تومان
 

باسفولیر اکتیو مایع Basfoliar Aktive

کودهای دو منظوره فسفر وپتاسیم به همراه عناصر ریزمغذی و مواد محرک رشد

معرفی:

باسفولیراکتیوکود کامل حاوی عناصر ریز مغذی وعصاره جلبک دریایی می باشد که به صورت محلول پاشی وآبیاری قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد. باسفولیراکتیو به جز عناصرغذایی ضروری پرمصرف و ریز مغذی دارای هورمون های رشد گیاهی نیز می باشد که هم قابلیت رشد ونمو سریع تری به ریشه واندام هوایی گیاه داده و هم باعث افزایش جذب عناصر غذایی می گردد. باسفولیراکتیوبه واسطه دارا بودن فسفیت پتاسیم موجب بالا بردن مقاومت گیاه در برابربیماری های قارچی می شود.این امرباسفولیراکتیورا به عنوان گزینه ای مناسب جهت کنترل بیماری های گیاهی نظیر بوته میری و سفیدک های داخلی می سازد. باسفولیراکتیوایده ال برای تولید محصول سالم می باشد.

دستورالعمل استفاده
محصولات محلولپاشی
باغی و گلخانه ای 2 تا 4 لیتر در هزار لیتر آب
سبزی و صیفی 1تا 4 لیتر در هکتار
زراعی 1تا 3 لیتر در هکتار

نحوه مصرف:محلول پاشی

مواردمصرف:کلیه محصولات کشاورزی

ازآنجا که در مراح مختلف رویشی باتوجه به نوع محصول،سطح سبز،شدت کمبود.....مقادیرمختلفی از آب جهت محلول پاشی موردنیاز است،توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

برند تجاری compo
بسته بندی 1 لیتری
تاریخ انقضاء 2020/5
تاریخ تولید 2017/5
توزیع کننده کشاورزی بهاران
کشور تولید کننده آلمان