بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. پک کامل کودویژه گیاهان آپارتمانی
1. پک کامل کودویژه گیاهان آپارتمانی

پک کامل کودویژه گیاهان آپارتمانی

موجود

65,000 تومان
45,000 تومان

این پکیج شامل:

1- کود 20-20-20 به مقدار 100 گرم

2- کود 36-12-12 به مقدار 100 گرم

3- کود آهن به میزان 20 گرم

4- کود هیومیک اسید به میزان 50 گرم

5-کود اسید آمینه ویژه جلوگیری از استرس به میزان 25 گرم 

می باشد که در یک پکیج با قیمت استثنایی قابل عرضه می باشد.

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد