بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

1. بذر خیار گلخانه ای شهاب
1. بذر خیار گلخانه ای شهاب

بذر خیار گلخانه ای شهاب

ناموجود

بذر خیار شهاب

بذر خیار گلخانه ای شهاب تولید شرکت نیکرسون هلند بوده و از جمله ارقام میانگل می باشد و تحمل این رقم به سرما در مقایسه با ارقام تک گل کمتر بوده و همچنین نیازمند طول روز بلند میباشد.

همچنین بذر خیار شهاب نسبت به استفاده زیاد از کودهای ازته حساس بوده و بوته دارای روندگی و رشد رویشی زیاد شده عملکرد بوته پائین می آید.

مشخصات بذر خیار گلخانه ای شهاب

  • بوته نسبتا" قوی
  • میانگل
  • دارای 2 تا 3 گل در هر بند
  • میوه شیاردار 
  •  طول میوه 16-18 سانتی متر
  • مناسب جهت کشت بهاره و تابستانه

بذر خیار گلخانه ای شهاب:

بذر خیار گلخانه ای شهاب نسبت به بیماری های سفیدک پودری ،ویروس موزائیک خیار، ویروس موزائیک زردی کدو، ویروس زردی آوند خیار دارای تحمل نسبی می باشد.

بذر خیار شهاب تحمل متوسط نسبت به کمبود مواد غذایی داشته و همچنین دارای شاخه های جانبی متوسطی می باشد.

طبق تجربیات گلخانه داران در منطقه فارس تهویه مطلوب در پائین بوته خیار گلخانه ای شهاب باعث تولید با کیفیت و کمیت بیشتر میگردد. همچنین میزان نیاز غذایی کمتری نسبت به بذرهای پرگل بوده و داری بازارپسندی بسیار عالی می باشد

هنوز نقدی بر این کالا وجود ندارد