بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

175,000 تومان
 
کلسیم مایع ۳۴درصد دکتو لیف
218,000 تومان
200,000 تومان
کود ریشه زا بیورادیکانت نیم لیتری
295,000 تومان
 
پتاس 50 درصد امکس
220,000 تومان
 
کالمکس گلد امکس
325,000 تومان
 
بیو 20 امکس انگلستان
360,000 تومان
 
وکسال کلسی بر
360,000 تومان
 
وکسال سه عنصری
فسفیمکس پلاس 40-20 !فروش ویژه
315,000 تومان
 
فسفیمکس پلاس 40-20
265,000 تومان
 
کود دفندر آهن محلولپاشی
210,000 تومان
 
مولتی پروپلکس
125,000 تومان
 
ازت مایع ازوتاپ
کود ریشه زا روتینگ پلاس !فروش ویژه
430,000 تومان
380,000 تومان
کود ریشه زا روتینگ پلاس
کود ازت آلی ماکسینیم !فروش ویژه
198,000 تومان
 
کود ازت آلی ماکسینیم
460,000 تومان
 
فسفیمکس مس
215,000 تومان
 
کود مخصوص رنگ آوری رنگال پلاس