بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

هورمون گیاهی اچ بی 101 (یک لیتری) !فروش ویژه
1,850,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (یک لیتری)
1,300,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 (نیم لیتری)
20,000 تومان
 
هورمون اکسین 4%
270,000 تومان
 
هورمون جیبرلیک اسید سیفو ایتالیا
220,000 تومان
 
جلبک دریایی مارمارین
430,000 تومان
 
اسید آمینه بوتامیسول ( 1 کیلویی)
240,000 تومان
 
جلبک دریایی باسفولیر کلپ
220,000 تومان
 
هورمون گیاهی اچ بی 101 - 50cc
425,000 تومان
 
کود گلدهی هیگرو اکواج
لیگنو هیومکس !فروش ویژه
150,000 تومان
 
لیگنو هیومکس
295,000 تومان
 
کود محرک رشد سوپرفیوتاپ
336,000 تومان
 
هورمون گلدهی اکورمون (نیم لیتری)
227,000 تومان
 
اسید آمینه بوتامیسول ( 0.5 کیلویی)
361,000 تومان
 
کود مایع فرتالیو