بهاران

تحویل اکسپرس

پرداخت امن

پشتیبانی

196,000 تومان
 
کود فروتست (تری ست) نیم کیلویی
369,000 تومان
 
کود فروتست (تری ست) 1کیلویی
90,000 تومان
 
کود مخصوص ذرت پاورفول کورن
175,000 تومان
 
کلسیم مایع ۳۴درصد دکتو لیف
218,000 تومان
198,000 تومان
کود ریشه زا بیورادیکانت نیم لیتری
300,000 تومان
 
کالمکس گلد امکس
360,000 تومان
 
وکسال کلسی بر
360,000 تومان
 
وکسال سه عنصری
فسفیمکس پلاس 40-20 !فروش ویژه
315,000 تومان
 
فسفیمکس پلاس 40-20
2,525,000 تومان
2,320,000 تومان
کود دفندر کلسیم
265,000 تومان
 
کود دفندر آهن محلولپاشی
210,000 تومان
 
مولتی پروپلکس
125,000 تومان
 
ازت مایع ازوتاپ
کود ریشه زا روتینگ پلاس !فروش ویژه
430,000 تومان
 
کود ریشه زا روتینگ پلاس