بیولوژیک

بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
580,000 تومان
 
ای. آر. آر. کوباتر
27,500 تومان
 
طعمه حلزون کش لیسک
48,000 تومان
 
رنگ محافظ تنه مرهم
50,000 تومان
 
چسب باغبانی لاتکس(چسب هرس)
40,000 تومان
 
باکتری تیوباسیلوس
640,000 تومان
 
کنترل نماتد هیگرو نمارو
500,000 تومان
 
فسفیت مس هیگرو کوفیت
913,000 تومان
 
کنترل کننده ویروس ویروکسین