بهاران
تحویل اکسپرس
پرداخت امن
پشتیبانی
}
کود دهی و تغذیه گیاهان در گلخانه

کود دهی و تغذیه گیاه در گلخانه

چگونگی روش استفاده از کود در گلخانه با روشهای بکارگیری آن در زراعتهای آزاد متفاوت است. در شرایطمناطق نیمه گرمسیری ، گیاهان حداکثر رشد را در تمام سال دارند. در گلخانه نیز این وضع صادق است ولی حجم محدود گسترش ریشه در گلخانه کمتر از استانداردهای مزرعه است. تولید شاخ و برگ انبوه و به هم خوردن تعادل مصرفی مواد غذایی در محیط ریشه ، معمولا" مسائل و مشکلاتی را در روند رشد گیاه پدید می آورد، یکی از مهمترین عوامل به هم خوردن این تعادل، شستشوی مواد غذایی قابل حل در آب به ویژه میکرو المنتها است که این امر موجب بروز نشانه های کمبود برخی از عناصر می شود.

معمولا" نزدیک به 90 درصد وزن گیاه را آب تشکیل می دهد . مواد موجود در گیاه را بر مبنای میزان ماده خشک آن تعیین می کنند و در آن 17 عنصر که از طریق ریشه گیاه از محیط خاک جذب و وارد گیاه می شود وجود دارد که بخشی از وزن ماده خشک را تشکیل می دهند. نزدیک به 90 درصد وزن ماده خشک گیاه را سه عنصر کربن ، هیدروژن و اکسیژن تشکیل می دهد که هرگز از طریق اجرای برنامه های کوددهی به گیاه داده نمی شود، بلکه این مواد طی فرایندهای مختلف دیگر ، به وسیله گیاه تامین و جذب می شوند.

کربن و اکسیژن از دی اکسید کربن (co2) موجود در هوا و نیز اکسیژن و هیدروژن به وسیله آب وارد ساختمان گیاه می شود .

با توجه به بسته بودن فضای گلخانه و مصرف زیاد co2 به وسیله گیاه ، اغلب کمبود کربن در آنها مشهود است . همچنین با مصرف مقدار کمی آب ، نیازهای آبی گیاه تامین می شود.و در نتیجه کمبود هیدروژن و اکسیژن مشاهده نمی شود . معمولا" صدمات حاصل از استرس کم آبی بستگی به سایر فاکتورهای رشد از جمله کمبود فتو سنتز ، به علت بسته بودن روزنه ها و یا خشک شدن سلولها دارد.

ما بقی 10 درصد از وزن ماده خشک شامل 14 عنصر ضروری است، دو عنصر سدیم و کلر از عناصر 14گانه به مقدار کافی در محیط ریشه و یا همچون مواد تشکیل دهنده کودهای شیمیایی در اختیار گیاه قرار می گیرد بنابراین باید 12 عنصر مورد نیاز با اجرای برنامه های درست مصرف کودهای مختلف، تامین و در اختیار گیاه قرار گیرد.

با توجه به میزان مصرف این عناصر ، آنها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

  1. عناصر پر مصرف یا ماکرو که تعداد آنها 6 عنصر بوده و به مقدار بیشتری در گیاهان وجود دارند.
  2. عناصر کم مصرف یا میکرو که تعداد آنها نیز 6 عنصر بوده و میزان آنها در گیاهان بسیار ناچیز و کم است.

تاریخ انتشار : 1398/10/28 12:00:00 ق.ظ
مقالات مرتبط
 

گیاهان دارویی مناسب اقلیم فارس...

کاشت گلخانهای به یک امر فراگیر در میان افراد تبدیل شدهاست به نحوی که امروزه بخش عمدهای از سود محصولات گیاهی ناشی از کاشت گلخانهای است. در حقیقت مزایا و آسان بودن تأسیس گلخانه به نحوی است که امروزه برای تأسیس هر گلخانهای، علاوه بر داشتن بودجهی کافی، ت...

 

10 نکته در پرورش توت فرنگی در گلخانه...

همانطور که در مقالات پیشین مطرح شد، راه اندازی گلخانه، یکی از کسبوکارهای پر سود بوده و میتوان در گلخانه، با کاشت و پرورش انواع محصولات، به نتایج خوب و قابل توجهی رسید؛ که البته از بهترین روشهای موفقیت در این زمینه، انتخاب محصولات پرطرفدار است. یکی از...

 

کدام محصولات در کشت گلخانه‌ای پرسود هستند...

گلخانه، یکی از معتبرترین محلهایی است که امروزه میتوان در آن، سرمایهگذاریهای مطمئنی را انجام داد. در حقیقت برای آن که بتوانید بیشترین سود را از گلخانه کسب نمایید، نیاز است تا خود با اصولی آشنا کنید که اساس این نوع کسب و کار است. اما با این اوصاف، مشاه...

 

کود شیمیایی چیست؟ (انواع، ویژگی‌ها و مضرا...

کود شیمیایی اهمیت بسیار زیادی برای بهبود عملکرد محصول و گیاهان شما دارد تا جایی که نقش کود را در این زمینه نمیتوان نادیده گرفت. استفاده درست از کودهای شیمیایی بسیار مقرونبهصرفه بوده و بهترین راه برای تقویت و تولید گیاه است. کودها انواع مختلفی دارند ک...